Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
39 Za elektriku Východoslovenská energetika
114.00 €
38 Za elektriku Východoslovenská energetika
2435.00 €
37 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
36 Za telefón Slovak Telekom a.s.
30.59 €
35 Vypracovanie ŹoNFP SeGa Trading s.r.o.
1200.00 €
34 Elektrika Východoslovenská energetika
995.82 €
33 Školenie členov HJ Dobrovoľná požiarna ochrana
30.00 €
32 Za telefón Slovak Telekom a.s.
5.62 €
31 Za telefón Slovak Telekom a.s.
65.63 €
30 DOXX stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
964.74 €
29 Strava MŠ ZŠ Obec Slavošovce
466.43 €
28 Zmluva PČ03/2015 ProCer Košice, s.r.o.
1050.00 €
27 Hlásenie odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
26 Komunálny odpad FURA s.r.o.
355.10 €
25 Nebezpečný odpad FURA s.r.o.
31.20 €
24 Mandátna zmluva JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
23 Dokumentácia ZŠ RAABE s.r.o.
46.00 €
22 Web stránka J.C.Trade Bridge International s.r.o.
23.90 €
21 Aktualizácia Keo KEO s.r.o.
13.50 €
20 Aktualizácia Keo KEO s.r.o.
13.50 €
19 Požiarník Dobrovoľná požiarna ochrana
27.00 €
18 Predškolská výchova REZILIENCIA
3.60 €
17 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
16 Protokol o získaní pečate Rozvoja obcí NIS SR
216.00 €
15 Školenie DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana
50.00 €
14 Za telefón Orange Slovensko
29.40 €
13 Odborná činnosť vo ver.obstar. ABIZ s.r.o.
1000.00 €
12 Za elektriku Východoslovenská energetika
3.37 €
11 Za elektriku Východoslovenská energetika
667.60 €
10 Elektrika Východoslovenská energetika
42.11 €
9 Aktualizácia Keo KEO s.r.o.
13.50 €
8 Za telefón Slovak Telekom a.s.
11.03 €
7 Za telefón Slovak Telekom a.s.
15.78 €
6 Voľný chlór Water
33.60 €
5 Mandátna zmluva ver.obstarávanie Urbam, s.r.o.
750.00 €
4 Za doménu CBS s.r.o.
19.12 €
3 Za telefón Slovak Telekom a.s.
3.34 €
2 Za poradenské služby JLM CONSULTING,s.r.o.
500.00 €
1 Za doménu webex media, a.s.
60.00 €
289 VKK likvidácia odpadu FURA s.r.o.
284.42 €
288 Mandátna zmluva JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
287 Komunálny odpad FURA s.r.o.
529.05 €
286 Nebezpečný odpad FURA s.r.o.
31.20 €
285 Mandátna zmluva PO Ing. Stanislava Kapustová
100.00 €
284 Za telefón Slovak Telekom a.s.
108.54 €
283 Rekonšt.rukcia VO SARA-R Slovakia,s.r.o.
76132.28 €
282 Kontrolór Obec Slavošovce
123.40 €
281 Dovoz štrku BENAD s.r.o.
84.00 €
280 Za telefón Orange Slovensko
41.48 €
279 Proj.dokumentácia Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT
500.00 €
278 Za vedenie účtu OTP banka Slovensko a.s.
36.00 €
277 Stravovanie SMZ - Služby, a.s.
453.49 €
276 Pyrotechnika Ján Nemčko
395.00 €
275 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
454.20 €
274 Za tlačivá -vysvedčenie ŠEVT a.s.
14.80 €
273 Kontrolór Obec Slavošovce
128.58 €
272 Servisné práce-internet Milan Goliaš
18.00 €
271 Za stravu Obec Slavošovce
487.53 €
270 Za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
121.04 €
269 Za telefón Slovak Telekom a.s.
0.83 €
268 Za telefón Slovak Telekom a.s.
13.84 €
267 Zmluva o poskyt.služieb SeGa Trading s.r.o.
800.00 €
266 Zmluva o sprostredkovaní ENVIROTREND s.r.o.
300.00 €
265 Za uhlie Palivá a stavebniny
985.36 €
264 Za telefón Slovak Telekom a.s.
118.08 €
263 Strava MŠ ZŠ Obec Slavošovce
601.91 €
262 Mandátna zmluva JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
261 Za kalendáre JES Košice, s.r.o.
418.00 €
260 Nebezpečný odpad FURA s.r.o.
31.20 €
259 Za odpad FURA s.r.o.
355.30 €
258 Rekondičný pobyt Obec Štítnik
100.50 €
257 Skriňa zasúvacia B2B partner
345.60 €
256 Obecné noviny INPROST s.r.o
67.60 €
254 Za telefón Orange Slovensko
42.09 €
253 Antivírus ESET s.r.o.
55.37 €
252 Kontrolór Obec Slavošovce
126.01 €
251 Reprezentačné Jozef Smrhola-OLYMP
551.88 €
250 Zmluva ENVIROTREND s.r.o.
300.00 €
249 Za odpad FURA s.r.o.
332.14 €
248 Za telefón Slovak Telekom a.s.
15.22 €
247 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
246 Za telefón Slovak Telekom a.s.
5.34 €
245 Predprimárne vzdelávanie M. Medlen - JurisDat
16.60 €
244 Zmluva o dielo ProCer Košice, s.r.o.
350.00 €
243 Za telefón Slovak Telekom a.s.
118.08 €
242 Za elektrinu Východoslovenská energetika
2026.00 €
241 Za elektrinu Východoslovenská energetika
1205.00 €
240 Za prezentáciu obce Peter Jurik LISA
27.88 €
239 Ročná licencia KEO KEO s.r.o.
281.02 €
238 Za právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
237 Za stravu Obec Slavošovce
587.82 €
236 Za odbornú prehliadku a skúšku EZS FITTICH RATES s.r.o.
278.72 €
235 Za odvoz odpadu FURA s.r.o.
403.90 €
234 Za stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
964.74 €
233 Za dopravné značenie LABUDA-ASI s.r.o.
500.00 €
232 Za čistiaci materiál Ján Šurina TVS Žilina
117.15 €
231 Aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
230 Za telefón Orange Slovensko
41.70 €
229 služby požiarneho technika Ing. Stanislava Kapustová
100.00 €
228 hlásenie odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
227 Za školské pomôcky TSV Papier
315.40 €
226 Za školské pomôcky TSV Papier
116.20 €
225 Mzda kontrolór Obec Slavošovce
118.34 €
224 Za telefón ZŠ Slovak Telekom a.s.
10.79 €
223 Za telefón Slovak Telekom a.s.
25.67 €
222 Za telefón Slovak Telekom a.s.
3.97 €
221 Za smernicu FENIX
35.00 €
220 Za stravu Obec Slavošovce
593.59 €
219 Za kalendáre Forza Slovakia s.r.o.
75.60 €
218 Za reklamné predmety - mes. úcty k starším LIM PO s.r.o.
326.00 €
217 Mandátna zmluva - právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
216 Za zmluvu Jozef Soročin JSL
5000.00 €
215 Za telefón Slovak Telekom a.s.
125.98 €
214 Za nábytok B2B partner
729.60 €
213 Za toner MAGIC PRINT s.r.o.
27.60 €
212 za odvoz odpadu FURA s.r.o.
403.20 €
211 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
31.20 €
210 za stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
964.74 €
209 Za autobus eurobus, a.s.
62.00 €
208 Za štrk Palivá a stavebniny
113.20 €
207 informačná tabuľa Jozef Soročin JSL
300.00 €
206 Motorová kosačka HEL-BER servis
569.00 €
205 Za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
141.48 €
204 Kontrolór - mzda Obec Slavošovce
118.34 €
203 Za laborat. rozbory Mikrolab, s.r.o
121.21 €
202 Za CD Gabriela Kohajdová - MONEX
19.90 €
201 Za telefón Orange Slovensko
42.36 €
200 Mandát. zmluva JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
199 VKK / veľkoobjem. kontajner/ FURA s.r.o.
238.73 €
198 Za zákony PORADCA s.r.o
49.80 €
197 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
196 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
195 Dokumentácia ZŠ RAABE s.r.o.
45.65 €
194 Hasiaci prístroj Ing. Stanislava Kapustová
40.00 €
193 Za telefón Slovak Telekom a.s.
1.38 €
192 Maľované mapy CBS s.r.o.
268.80 €
191 Kancelária Buildtech spol. s.r.o.
2989.20 €
190 Mandát. zmluva, verej. obstarávanie ABIZ s.r.o.
800.00 €
189 Za telefón Slovak Telekom a.s.
113.71 €
188 Za odpad FURA s.r.o.
404.40 €
187 Nebezpečný odpad FURA s.r.o.
31.20 €
186 Triedna kniha CART PRINT s.r.o.
19.26 €
185 Vlajka SR a EÚ do ZŠ LIM PO s.r.o.
29.70 €
184 Učebné pomôcky ZŠ Aitec, s.r.o.
32.34 €
183 asc Agenda ZŠ ASC Applied Software Colzuntants s.r.o.
63.00 €
182 Vypracovanie ŽoNFP za VO SARA-R Slovakia,s.r.o.
600.00 €
181 Svetelno technická štúdia VO ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s.r.o.
1683.00 €
180 jarné aerofoto obce CBS Maľované mapy
74.00 €
179 Mzda hlavného kontrolóra Obec Slavošovce
125.73 €
178 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
31.20 €
177 Plynofikácia ZŠ Buildtech spol. s.r.o.
1846.79 €
176 telefon Orange Slovensko
41.36 €
175 Za odvoz odpadu VKK FURA s.r.o.
268.23 €
174 telefon Slovak Telekom a.s.
10.79 €
173 telefon Slovak Telekom a.s.
1.57 €
172 telefon Slovak Telekom a.s.
10.79 €
171 Právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
170 Za elektrinu Východoslovenská energetika
2026.00 €
169 Elektrina Východoslovenská energetika
1205.00 €
168 Za odvoz odpadu FURA s.r.o.
439.91 €
167 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
31.20 €
166 telefon Slovak Telekom a.s.
116.34 €
165 Ústredné vykurovanie vetva A-ZŠ Buildtech spol. s.r.o.
6371.39 €
164 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
964.74 €
163 Projekt protipožiarnej bezpečnosti - DS Kredit s.r.o.
192.00 €
162 Za štrk BENAD s.r.o.
600.00 €
161 Náhr.diel do kopírky Iveta Sokolovská-Optima
13.08 €
160 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
129.52 €
159 Dokumentácia ZŠ RAABE s.r.o.
80.55 €
158 Za telefón Orange Slovensko
41.73 €
157 Aktualizácia WIN KEO s.r.o.
13.50 €
156 Za štrk Palivá a stavebniny
100.90 €
155 Za štrk Palivá a stavebniny
100.90 €
154 Hlásenie odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
153 Za telefón MŠ Slovak Telekom a.s.
15.65 €
152 Za telefón ZŠ Slovak Telekom a.s.
10.79 €
151 Slovensko pohľadom vtákov- knihy CBS s.r.o.
178.80 €
150 Služby WEB GIS Geodeticca, s.r.o.
29.00 €
149 Za telefón Slovak Telekom a.s.
4.87 €
148 Tlačivá ZŠ ŠEVT a.s.
31.19 €
147 Služby technika požiarnej ochrany Ing. Stanislava Kapustová
100.00 €
146 Za telefón Slovak Telekom a.s.
119.02 €
145 Matrace na lehátka Elephantsmile
257.00 €
144 Strava MŠ ZŠ Obec Slavošovce
423.57 €
143 AQUA COOL AQUA COOL
5.00 €
142 PHSR RRA Rožňava
500.00 €
141 Mandátna zmluva JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
140 Fúra nebez.odpad FURA s.r.o.
31.20 €
139 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
598.05 €
138 Montovaná garáž BOSET s.r.o.
1029.00 €
137 Za telefón Orange Slovensko
41.90 €
136 Kontrolór ref.mzdy Obec Slavošovce
117.94 €
135 Vypracovanie k výzve SARA-R Slovakia,s.r.o.
600.00 €
134 Za autobus výlet MŠ eurobus, a.s.
55.00 €
133 Za knihy FISCHER
31.40 €
132 Za knihy FISCHER
15.00 €
131 Za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
155.63 €
130 Za telefón Slovak Telekom a.s.
32.50 €
129 Za telefón Slovak Telekom a.s.
30.59 €
128 Za telefón Slovak Telekom a.s.
4.51 €
127 Za telefón Slovak Telekom a.s.
120.22 €
126 Strava MŠ ZŠ Obec Slavošovce
355.45 €
125 Mandátna zmluva JUDr.H.Gallová JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
124 Mesačný poplatok Geodeticca, s.r.o.
29.00 €
123 Oprava kopírky Miroslav Sokol-OPTIMAX
179.91 €
122 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
120 Fúra FURA s.r.o.
31.20 €
121 Za telefón Slovak Telekom a.s.
15.76 €
119 Za odvoz odpadu FURA s.r.o.
418.29 €
118 Za vodu AQUA COOL
15.00 €
117 DOXX stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
1283.52 €
116 Učebné pomôcky ZŠ MALUNET,s.r.o.
78.21 €
115 Za rezivo Kalina
57.60 €
114 GUMEX GUMEX Slovakia
403.24 €
113 Mzda kontrolór Obec Slavošovce
155.02 €
112 Poplatok za omeškanie Východoslovenská energetika
4.04 €
111 Prez.maľov.mapy CBS s.r.o.
270.00 €
110 Za telefón Orange Slovensko
41.36 €
109 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
434.09 €
108 Inštalácia AZUVU JATIX s.r.o.
51.20 €
107 Za telefón Slovak Telekom a.s.
24.00 €
106 Za telefón Slovak Telekom a.s.
15.78 €
105 Geodeticca mesačný poplatok Geodeticca, s.r.o.
29.00 €
104 Za telefón Slovak Telekom a.s.
3.04 €
103 Strava MŠ ZŠ Obec Slavošovce
586.70 €
102 Za elektriku Východoslovenská energetika
1205.00 €
101 Za elektriku Východoslovenská energetika
2026.00 €
100 Za telefón T - com Slovak Telekom a.s.
125.10 €
99 Mandátna zmluva JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
98 Verejá správa SR ročný prístup Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
84.00 €
97 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
368.80 €
96 DOXX stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
677.84 €
95 Plexisklo Mestký mobiliár
140.00 €
94 Maľované mapy CBS s.r.o.
270.00 €
93 Rozbor vody Mikrolab, s.r.o
121.21 €
92 Vyprac.štúdie MŠ Ochtiná Eva Majorošová
620.00 €
91 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
121.65 €
90 Miešačka BAGIRA
690.00 €
89 Služba Obce.info DATATRADE s.r.o
58.56 €
88 Za fošne Kalina
153.60 €
87 Za telefón Orange Slovensko
41.94 €
86 Hlásenie odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
85 Previnutie el.motora Milan Kapusta
72.56 €
84 Mandátna zmluva-právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
83 Za telefón Slovak Telekom a.s.
3.94 €
82 Jarné aerofoto 2015 CBS Maľované mapy
75.00 €
81 Strava MŠ ZŠ Obec Slavošovce
718.30 €
80 Za balenú stol. vodu AQUA COOL
5.00 €
79 Za telefón Slovak Telekom a.s.
113.00 €
78 Reklamné predmety Jozef Smrhola-OLYMP
57.06 €
77 Nebez. odpad FURA s.r.o.
31.20 €
76 Služby WEB GIS Geodeticca, s.r.o.
29.00 €
75 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
369.80 €
74 Za telefón Orange Slovensko
42.18 €
73 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
111.90 €
72 Autorské práva SLOVGRAM
33.50 €
71 Proj.dokumentácia ZŠ Buildtech spol. s.r.o.
900.00 €
70 Plynofikácia ZŠ Buildtech spol. s.r.o.
2363.57 €
69 Reklamné predmety LIM PO s.r.o.
289.80 €
68 Previnutie el.motora Milan Kapusta
41.76 €
67 Nebez. odpad FURA s.r.o.
31.20 €
66 Za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
154.06 €
65 Refundácia -stav.úrad Obec Štítnik
330.72 €
64 KEO aktualizácia KEO s.r.o.
13.50 €
63 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.99 €
62 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
61 Hračky pre MŠ BENJAMÍN
124.28 €
60 Školské pomôcky ZŠ TSV Papier
365.20 €
59 Školské pomôcky MŠ TSV Papier
132.80 €
58 Za štrk BENAD s.r.o.
188.40 €
57 Za telefón Slovak Telekom a.s.
7.76 €
56 Za telefón Slovak Telekom a.s.
113.35 €
55 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
364.68 €
54 Za školenie Dobrovoľná požiarna ochrana
150.00 €
53 Služby WEB GIS Geodeticca, s.r.o.
29.00 €
52 Posypová soľ EURIS s.r.o.
28.80 €
51 Mandátna zmluva-právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
50 Za balenú stol. vodu AQUA COOL
10.00 €
49 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
370.00 €
48 Nebez. odpad FURA s.r.o.
31.20 €
47 Kominárske práce KD Duckk Marek - Kominárstvo
51.30 €
46 Kominárske práce Duckk Marek - Kominárstvo
36.60 €
45 Za uhlie ZŠ Palivá a stavebniny
737.24 €
44 Za uhlie ZŠ Palivá a stavebniny
260.92 €
43 Strava MŠ ZŠ Obec Slavošovce
276.15 €
42 Čistenie kachlí Norbert Czakó CM KAMIN
73.00 €
41 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
964.74 €
40 Pohr.služby IRIS
174.16 €
39 Almanach obce DATATRADE s.r.o
28.60 €
38 Autorské práva SOZA
14.28 €
37 Za telefón Orange Slovensko
41.97 €
36 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
117.76 €
35 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
34 Za telefón Slovak Telekom a.s.
15.73 €
33 Vyprac.textov-gotic.kostola RRA Rožňava
20.00 €
32 Za telefón Slovak Telekom a.s.
6.55 €
31 Nebez. odpad FURA s.r.o.
31.20 €
30 Za odvoz odpadu FURA s.r.o.
370.20 €
29 Služby WEB GIS Geodeticca, s.r.o.
29.00 €
28 Za elektriku Východoslovenská energetika
1205.00 €
27 Za elektriku Východoslovenská energetika
2026.00 €
26 Strava MŠ ZŠ Obec Slavošovce
515.80 €
25 Za telefón Slovak Telekom a.s.
113.00 €
24 Slov.pohľadom vtákov CBS s.r.o.
180.00 €
23 Knihy ZŠ Aitec, s.r.o.
41.80 €
22 Za balenú stol. vodu AQUA COOL
10.00 €
21 Mandátna zmluva JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
20 Za kuka nádoby MEVA-SK
262.80 €
19 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
645.96 €
18 KEO aktualizácia KEO s.r.o.
13.50 €
17 Za telefón Orange Slovensko
41.70 €
16 Preddavok za služby Obec 2015 SIMS a.s.
79.20 €
15 Materiál AP Potraviny Sofia s.r.o.
390.31 €
14 Fúra za harmonogram FURA s.r.o.
72.00 €
13 Fúra za vrecia FURA s.r.o.
162.00 €
12 KEO aktualizácia KEO s.r.o.
13.50 €
11 Roč.poplatok za doménu CBS s.r.o.
19.12 €
10 Školenie BOZP FUEX s.r.o.
217.00 €
9 KEO aktualizácia KEO s.r.o.
13.50 €
8 Za telefón Slovak Telekom a.s.
23.22 €
7 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
6 Za telefón Slovak Telekom a.s.
10.79 €
5 Za web stránku webex media, a.s.
144.00 €
4 Prezentácia obce J.C.Trade Bridge International s.r.o.
23.90 €
3 Za telefón Slovak Telekom a.s.
1.40 €
2 Za telefón Slovak Telekom a.s.
114.08 €
1 Hlásenie odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
281 Za právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
280 Nebez. odpad FURA s.r.o.
31.20 €
279 Za odvoz odpadu FURA s.r.o.
551.84 €
278 Poplatky banke OTP banka Slovensko a.s.
36.00 €
277 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
116.89 €
276 Predplatné mesačníka - MŠ Wolters Kluwer s.r.o.
66.00 €
275 Služby WEB GIS Geodeticca, s.r.o.
29.00 €
274 Vyúčtovanie - voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
128.90 €
273 Za balenú stol. vodu AQUA COOL
5.00 €
272 Za materiál Potraviny Sofia s.r.o.
313.08 €
271 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
124.61 €
270 Za ohňostroj Ján Nemčko
483.00 €
269 Za telefón Orange Slovensko
42.15 €
268 Za telefón Slovak Telekom a.s.
24.19 €
267 Za telefón Slovak Telekom a.s.
23.76 €
266 Za telefón Slovak Telekom a.s.
19.78 €
265 Za obedy MŠ, ZŠ Obec Slavošovce
494.02 €
264 Vianočné pozdravy Jozef Smrhola-OLYMP
187.00 €
263 Tlačivá pre ZŠ ŠEVT a.s.
11.10 €
262 Za telefón Slovak Telekom a.s.
112.84 €
261 Reprezentačné LIM PO s.r.o.
425.50 €
260 Za obedy MŠ, ZŠ Obec Slavošovce
445.38 €
259 Za telefón Slovak Telekom a.s.
1.50 €
258 Obecné noviny INPROST s.r.o
67.60 €
257 Za uhlie ZŠ Palivá a stavebniny
1075.58 €
256 Za právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
255 Za balenú stol. vodu AQUA COOL
15.00 €
254 Za odvoz odpadu FURA s.r.o.
372.39 €
253 Za telefón Orange Slovensko
41.36 €
252 Za Košický korzár, SME Petit Press a.s.
205.00 €
251 Vypracovanie Bezpeč. projektu CUBS, s.r.o.
300.00 €
250 Oprava vež. hodín ELEKON, s.r.o
57.60 €
249 Za vzdelávanie MŠ M. Medlen - JurisDat
16.45 €
248 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
126.29 €
247 Za telefón Slovak Telekom a.s.
23.99 €
246 Za telefón Slovak Telekom a.s.
23.99 €
245 Za telefón Slovak Telekom a.s.
23.99 €
244 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
397.21 €
243 Služby WEB GIS Geodeticca, s.r.o.
149.00 €
242 Za telefón Slovak Telekom a.s.
7.85 €
241 Za telefón Slovak Telekom a.s.
112.84 €
240 Obedy MŠ ZŠ Obec Slavošovce
697.80 €
239 Mandátna zmluva JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
238 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
1520.78 €
237 Fúra FURA s.r.o.
31.20 €
236 Fura FURA s.r.o.
386.73 €
235 KEO KEO s.r.o.
281.02 €
234 Počítadlo drevené naseskoly
113.30 €
233 Prezentácia obce Peter Jurik LISA
27.88 €
232 aSc Agenda ASC Applied Software Colzuntants s.r.o.
63.00 €
231 Za elektriku Východoslovenská energetika
1397.00 €
230 Za elektriku Východoslovenská energetika
2106.00 €
229 Za elektriku GEMER SERVIS, s.r.o
697.00 €
228 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o.
139.97 €
227 KEO KEO s.r.o.
13.50 €
226 Fúra FURA s.r.o.
14.40 €
225 Za tel.služby Orange Slovensko
41.84 €
224 Náhradné diely RV TRAILER s.r.o.
64.20 €
223 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
223.51 €
222 Za tel.služby Slovak Telekom a.s.
11.99 €
221 Za tel.služby Slovak Telekom a.s.
11.99 €
220 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
219 právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
218 farby ,papier,páska MŠ Ladislav Mihálik - LAAX
48.06 €
217 plakety, diplom Jozef Smrhola-OLYMP
320.23 €
216 školské pomôcky MŠ TSV Papier
132.80 €
215 školské pomôcky ZŠ TSV Papier
365.20 €
214 asfaltovanie dom smútku Buildtech spol. s.r.o.
963.64 €
213 asfaltovanie autobusová stanica Buildtech spol. s.r.o.
994.38 €
212 voda AQUA COOL
15.00 €
211 telefon Slovak Telekom a.s.
7.50 €
210 strava ZŠ,MŠ Obec Slavošovce
619.99 €
209 telefon Orange Slovensko
41.24 €
208 záslepky do stoličiek ZŠ Interiery Riljak s.r.o.
9.60 €
207 vývoz NO FURA s.r.o.
31.20 €
206 vývoz TKO FURA s.r.o.
386.53 €
205 telefon Slovak Telekom a.s.
114.65 €
204 stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
919.20 €
203 revízne správy elektro, bleskozvody ELEKTROCOMP Ján Gallo
1040.00 €
202 rozbor vody Mikrolab, s.r.o
117.50 €
201 toner repas Anadia s.r.o.
50.00 €
200 stolové kalendáre Forza Slovakia s.r.o.
63.20 €
199 LED žiarovky BOWA s.r.o.
111.60 €
198 toner CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a.s.
34.20 €
197 preprava detí autobusom eurobus, a.s.
70.00 €
196 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
195 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
194 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
193 aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
192 voda VVs Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
68.68 €
191 mzda HK Obec Slavošovce
116.18 €
190 triedna kniha ZŠ CART PRINT s.r.o.
17.46 €
189 telefon Slovak Telekom a.s.
1.30 €
188 telefon Slovak Telekom a.s.
112.84 €
187 portret prezidenta IKARO s.r.o.
24.80 €
186 právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
185 regál TSV Papier
70.20 €
184 vývoz NO FURA s.r.o.
31.20 €
183 vývoz TKO FURA s.r.o.
388.32 €
182 čistenie komínov KD Duckk Marek - Kominárstvo
66.00 €
181 čistenie komínov ZŠ Duckk Marek - Kominárstvo
36.60 €
180 mzda HK Obec Slavošovce
123.69 €
179 doprav zabezpečenie hl.ističa v DS Východoslovenská energetika
21.50 €
178 pedagogický diár RAABE s.r.o.
16.40 €
177 energetický audit VO ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s.r.o.
360.00 €
176 podlahy ZŠ,U2 Buildtech spol. s.r.o.
865.54 €
175 podlahy ZŠ,chodba Buildtech spol. s.r.o.
752.45 €
174 podlahy ZŠ,PC Buildtech spol. s.r.o.
928.51 €
173 kancelársky nábytok v ZŠ ASKO- NÁBYTOK spol. s.r.o.
554.00 €
172 telefon Orange Slovensko
41.73 €
171 paravan do ZŠ Lipt, s.r.o.
63.89 €
170 telefon Slovak Telekom a.s.
12.10 €
169 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
168 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
167 LED žiarovky BOWA s.r.o.
55.80 €
166 motorový krovinorez HEL-BER servis
493.00 €
165 vývoz VKK FURA s.r.o.
284.28 €
164 právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
163 požiarny tovar FIRE system
83.80 €
162 telefon Slovak Telekom a.s.
2.26 €
161 elektrina obec Východoslovenská energetika
2106.00 €
160 elektrina ZŠ,MŠ Východoslovenská energetika
1397.00 €
159 telefon Slovak Telekom a.s.
116.59 €
158 vývoz NO FURA s.r.o.
31.20 €
157 vývoz TKO FURA s.r.o.
577.40 €
156 voda AQUA COOL
15.00 €
155 kancelársky nábytok v ZŠ TSV Papier
992.16 €
154 mzda HK Obec Slavošovce
127.76 €
153 telefon Orange Slovensko
41.46 €
152 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
151 telefon Slovak Telekom a.s.
12.19 €
150 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
149 kancelárska stolička TSV Papier
54.60 €
148 kontrastná látka na chlór Hanna Instruments Slovak s.r.o.
30.00 €
147 aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
146 kancelárske pomôcky pre ZŠ ŠEVT a.s.
45.52 €
145 poplatok zabezpečenie hl.ističa v DS Východoslovenská energetika
8.80 €
144 strava ZŠ,MŠ Obec Slavošovce
471.50 €
143 stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
919.20 €
142 kniha košický kraj JES SK, s.r.o.
165.00 €
141 telefon Slovak Telekom a.s.
111.22 €
140 telefon Slovak Telekom a.s.
2.40 €
139 vývoz VKK FURA s.r.o.
227.02 €
138 hlásenie o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
137 vývoz VKK FURA s.r.o.
114.57 €
136 právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
135 vývoz NO FURA s.r.o.
31.20 €
134 vývoz TKO FURA s.r.o.
387.92 €
133 vývoz NO FURA s.r.o.
31.20 €
132 voda AQUA COOL
10.00 €
131 materiál Potraviny Sofia s.r.o.
330.98 €
130 zástava EÚ,SR, držiak LIM PO s.r.o.
61.45 €
129 rovnošata pánska DPO SR
402.76 €
128 olej pre vežové hodiny ELEKON, s.r.o
60.72 €
127 počitč a prislušenstvo Ing.Peter Deak
669.00 €
126 poradca 2015 PORADCA s.r.o
49.80 €
125 voda VVaK Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
92.75 €
124 mzda HK Obec Slavošovce
124.35 €
123 telefon Orange Slovensko
41.84 €
122 obecné noviny INPROST s.r.o
15.60 €
121 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
120 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
119 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
118 propagačný materiál LIM PO s.r.o.
717.00 €
117 telefon Slovak Telekom a.s.
1.63 €
116 telefon Slovak Telekom a.s.
99.73 €
115 strava MŠ,ZŠ Obec Slavošovce
485.15 €
114 bulletin Jozef Soročin JSL
1100.00 €
113 ac pumpa striekačka FIRE system
47.50 €
112 voda AQUA COOL
5.00 €
111 právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
110 vývoz NO FURA s.r.o.
31.20 €
109 vývoz TKO FURA s.r.o.
387.42 €
108 telefon Slovak Telekom a.s.
130.63 €
107 pneumatiky na V3S GUMEX Slovakia
396.43 €
106 mzda HK Obec Slavošovce
121.97 €
105 telefon Orange Slovensko
41.12 €
104 regál AJ Produkty a.s.
114.00 €
103 telefon Slovak Telekom a.s.
16.98 €
102 telefon Slovak Telekom a.s.
16.98 €
101 telefon Slovak Telekom a.s.
16.98 €
100 ellektrický laboratorny teplomer KELVIN s.r.o.
29.26 €
99 inštalácia programu AZUV JATIX s.r.o.
77.70 €
98 skladovacia skriňa DHZ AJ Produkty a.s.
214.80 €
97 vývoz NO FURA s.r.o.
31.20 €
96 vývoz TKO FURA s.r.o.
386.83 €
95 telefon Slovak Telekom a.s.
5.46 €
94 voda AQUA COOL
10.00 €
93 strava MŠ,ZŠ Obec Slavošovce
423.47 €
92 stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
1222.80 €
91 pneumatiky na V3S GUMEX Slovakia
396.43 €
90 telefon Orange Slovensko
41.12 €
89 právne služby JUDr.Hedviga Galllová
100.00 €
88 ellektrický laboratorny teplomer KELVIN s.r.o.
29.26 €
87 seminár pohrebníctvo Ekona SK s.r.o
35.00 €
86 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
1397.00 €
85 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
2106.00 €
84 poplatok info obce DATATRADE s.r.o
48.00 €
83 mzda HK Obec Slavošovce
325.71 €
82 aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
81 spracovanie hlásenia TKO FURA s.r.o.
14.40 €
80 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
79 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
78 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
77 telefon Slovak Telekom a.s.
127.33 €
76 telefon Slovak Telekom a.s.
4.20 €
75 strava MŠ,ZŠ Obec Slavošovce
459.30 €
74 vývoz VKK FURA s.r.o.
326.65 €
73 vývoz NO FURA s.r.o.
31.20 €
72 vývoz TKO FURA s.r.o.
371.89 €
71 časopis Požiarnik DPO SR
27.00 €
70 fotoplagát CBS Foto s.r.o.
150.00 €
69 stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
919.20 €
68 lanko do krovinorezu VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
348.00 €
67 aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
66 školské pomôcky ZŠ TSV Papier
115.90 €
65 autorské práva SLOVGRAM
33.50 €
64 inštalacia wifi sieta ZŠ Ing.Peter Deak
163.00 €
63 vodné stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
84.89 €
62 strava voľba prezidenta Obec Slavošovce
54.00 €
61 mzda HK Obec Slavošovce
116.47 €
60 rozbor vody Mikrolab, s.r.o
117.50 €
59 telefon Orange Slovensko
41.00 €
58 stravovanie mikroregion SMZ - Služby, a.s.
412.87 €
57 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
56 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
55 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
54 program odpadového hospodárstva Ing.Daniela Kapustová- DK enviro
130.00 €
53 pero -den učitelov Jozef Smrhola-OLYMP
80.00 €
52 školské pomôcky TSV Papier
25.74 €
51 školské pomôcky TSV Papier
99.60 €
50 školské pomôcky TSV Papier
315.40 €
49 učtovníctvo WIN KEO s.r.o.
59.88 €
48 telefon Slovak Telekom a.s.
125.40 €
47 toner Soft-Tech,s.r.o.
24.88 €
46 telefon Slovak Telekom a.s.
2.93 €
45 laminátová podlaha DIEGO
1091.62 €
44 voda AQUA COOL
10.00 €
43 strava ZŠ,MŠ Obec Slavošovce
400.59 €
42 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
31.20 €
41 vývoz TKO február 2014 FURA s.r.o.
370.90 €
40 uhlie Palivá a stavebniny
1130.46 €
42 harmonogaram 2014 FURA s.r.o.
72.00 €
38 odpadové vrecia FURA s.r.o.
140.40 €
37 guličkové pero TSV Papier
2.88 €
36 reflexná páska REPRE s.r.o.
0.01 €
35 obec 2014 SIMS a.s.
79.20 €
34 reflexná páska REPRE s.r.o.
226.19 €
33 aktuslizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
32 počítač Ing.Peter Deak
540.00 €
31 zámok vchod.dverí ZŠ A.M.PLAST Plus s.r.o.
106.80 €
30 mzda HK Obec Slavošovce
114.14 €
29 koncesionárske poplatky RTVS
56.78 €
28 autorské práva SOZA
14.28 €
27 telefon Slovak Telekom a.s.
16.98 €
26 telefon Slovak Telekom a.s.
16.98 €
25 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
24 telefon Orange Slovensko
41.70 €
23 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
22 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
21 ročná licencia KEO s.r.o.
143.40 €
20 telefon Slovak Telekom a.s.
115.12 €
19 telefon Slovak Telekom a.s.
9.73 €
18 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
919.20 €
17 Za obedy MŠ ZŠ Obec Slavošovce
540.18 €
16 Komunálny odpad FURA s.r.o.
370.30 €
15 Za vodu AQUA COOL
10.00 €
14 Aktualizácia KEO s.r.o.
13.50 €
13 Za elektriku Východoslovenská energetika a.s.
2106.00 €
12 Za elektriku Východoslovenská energetika a.s.
1397.00 €
11 Kominárske práce Duckk Marek - Kominárstvo
21.74 €
10 Čistenie kachlí Norbert Czakó CM KAMIN
41.04 €
9 poplatok za doménu webex media, a.s.
144.00 €
8 spracovanie hlásenia FURA s.r.o.
14.40 €
7 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
783.20 €
6 telefon Orange Slovensko
41.12 €
5 poplatok za doménu J.C.Trade Bridge International s.r.o.
23.90 €
4 telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
3 Dovoz posypového materiálu AUTO STEEL- Bene Ladislav
190.08 €
2 Aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
1/2014 poplatok za doménu CBS s.r.o.
19.12 €
247 telefon Slovak Telekom a.s.
116.83 €
246 Hlavný kontrolor Obec Slavošovce
137.13 €
245 Vedenie majtkového účtu CP OTP banka Slovensko a.s.
36.00 €
244 VývozTKO FURA s.r.o.
555.27 €
243 Stavebný úrad refundácia nákladov Obec Štítnik
375.69 €
242 pitná voda AQUA COOL
5.00 €
241 telefon Slovak Telekom a.s.
10.08 €
240 hlavný kontrolor Obec Slavošovce
111.91 €
239 Vysvedčenia ŠEVT a.s.
6.20 €
238 Telefon Orange Slovensko
41.12 €
237 kalendáre pozdravy Jozef Smrhola-OLYMP
352.68 €
236 Zábavná pyrotechnika Ján Nemčko
400.00 €
235 Stravovanie MŠ ZŠ Obec Slavošovce
493.95 €
234 Voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
120.55 €
233 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
613.20 €
232 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
231 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
230 Telefon Slovak Telekom a.s.
12.19 €
229 Telefon Slovak Telekom a.s.
10.08 €
228 Odvoz odpadu VKK FURA s.r.o.
537.45 €
227 Telefon Slovak Telekom a.s.
115.08 €
226 Školenie KEO KEO s.r.o.
98.00 €
225 Voda AQUA COOL
10.00 €
224 foto obce a CD CBS s.r.o.
154.80 €
223 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
373.48 €
222 obecné noviny INPROST s.r.o
52.00 €
221 denná tlač Petit Press a.s.
198.00 €
220 Stavné MŠ ZŠ Obec Slavošovce
521.13 €
219 Elektrika doplatok Východoslovenská energetika a.s.
3.00 €
218 Elektrika doplatok Východoslovenská energetika a.s.
3.00 €
217 Reklamné predmety REPRE s.r.o.
143.04 €
216 Reklamné predmety REPRE s.r.o.
175.20 €
215 Stravovanie voľby 2 kolo Obec Slavošovce
42.00 €
214 hlavný kontrolor Obec Slavošovce
118.58 €
213 Antivírusová licencia ESET s.r.o.
59.84 €
212 manažment školy MŠ IURA EDITION s.r.o.
64.20 €
211 Telefon Orange Slovensko
41.40 €
210 vysprávky MK SANAS s.r.o.
832.68 €
209 Telefon Slovak Telekom a.s.
112.12 €
208 Aktualizácia programu KEO KEO s.r.o.
240.60 €
207 Stravovanie voľby Obec Slavošovce
42.00 €
206 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
205 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
204 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
203 Škol.pomôcky ZŠ Aitec, s.r.o.
15.00 €
202 Elektrika Východoslovenská energetika a.s.
2130.00 €
201 Elektrika Východoslovenská energetika a.s.
1191.00 €
200 Telefon Slovak Telekom a.s.
10.08 €
199 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
409.44 €
198 Prezentácia obce Peter Jurik LISA
27.88 €
197 Stavné MŠ ZŠ Obec Slavošovce
580.09 €
196 Inštalácia AZUV JATIX s.r.o.
24.00 €
195 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
919.20 €
194 hlavný kontrolor Obec Slavošovce
130.83 €
193 Škol.pomôcky ZŠ TSV Papier
315.40 €
192 Škol.pomôcky MŠ TSV Papier
99.60 €
191 Telefon Orange Slovensko
46.89 €
190 Škol.pomôcky ZŠ Učebné pomôcky s.r.o.
119.62 €
189 Hlásenie o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
188 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
187 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
186 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
185 poradca PORADCA s.r.o
11.80 €
184 predplatné mesačníka pre OcÚ IURA EDITION s.r.o.
69.60 €
183 stolový kalendár Forza Slovakia s.r.o.
48.80 €
182 Telefon Slovak Telekom a.s.
10.08 €
181 Odvoz odpadu VKK FURA s.r.o.
560.58 €
180 Telefon Slovak Telekom a.s.
148.67 €
179 Obedy MŠ ZŠ Obec Slavošovce
538.04 €
178 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
410.73 €
177 Izolačná lepenka EURIS s.r.o.
368.40 €
176 Aktualizácia programu KEO KEO s.r.o.
13.50 €
175 Voda AQUA COOL
15.00 €
174 Rozbor vody Mikrolab, s.r.o
117.50 €
173 Telefón Orange Slovensko
42.12 €
172 KD maľovanie Buildtech spol. s.r.o.
2958.71 €
171 ZŠ zhotovenie podlahy Buildtech spol. s.r.o.
733.97 €
170 Voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
92.75 €
169 Škol.pomôcky ZŠ PhDr.A.Oslancová - Albion Books
32.50 €
168 Tlačivá ŠEVT a.s.
21.17 €
167 Telefón Slovak Telekom a.s.
11.99 €
166 Telefón SLOVGRAM
11.99 €
165 Telefón Slovak Telekom a.s.
11.99 €
164 Odvoz odpadu VKK FURA s.r.o.
433.66 €
163 hlavný kontrolor Obec Slavošovce
111.77 €
162 Telefón Slovak Telekom a.s.
91.37 €
161 Telefón Slovak Telekom a.s.
10.08 €
160 aSc Agenda Malotriedka 2014 ASC Applied Software Colzuntants s.r.o.
100.00 €
159 Voda AQUA COOL
10.00 €
158 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
410.73 €
157 čistenie a kontrola komínov Duckk Marek - Kominárstvo
44.12 €
156 čistenie a kontrola komínov Duckk Marek - Kominárstvo
25.12 €
155 Interaktívna tabuľa ZŠ inštalačný materiál MB COM s.r.o.
26.77 €
154 toner Vladimír Jankovič- Aktiva
19.00 €
153 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
908.40 €
152 oprava obecného rozhlasu Ján Farkašovský
2382.60 €
151 Telefón Orange Slovensko
42.12 €
150 hlavný kontrolor Obec Slavošovce
128.11 €
149 Telefón Slovak Telekom a.s.
11.99 €
148 Telefón Slovak Telekom a.s.
12.19 €
147 Telefón Slovak Telekom a.s.
11.99 €
146 Telefón Slovak Telekom a.s.
10.08 €
145 poradca 2014 PORADCA s.r.o
49.80 €
144 Aktualizácia - KEO KEO s.r.o.
21.96 €
143 Voda AQUA COOL
15.00 €
142 Telefón Slovak Telekom a.s.
69.89 €
141 Elektrika Východoslovenská energetika a.s.
1191.00 €
140 Elektrika Východoslovenská energetika a.s.
2130.00 €
139 oprava elektrického náradia Milan Kapusta
123.50 €
138 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
611.62 €
137 Aktualizácia - KEO KEO s.r.o.
21.96 €
136 toner Vladimír Jankovič- Aktiva
25.00 €
135 Telefón Orange Slovensko
42.00 €
134 údržba a oprava kopírky Miroslav Sokol-OPTIMAX
211.05 €
133 Tlačivá ŠEVT a.s.
39.55 €
132 úrok z omeškania Východoslovenská energetika a.s.
4.26 €
131 úrok z omeškania Východoslovenská energetika a.s.
4.26 €
130 Tlačivá ŠEVT a.s.
19.81 €
129 hlavný kontrolor Obec Slavošovce
111.13 €
128 Telefón Slovak Telekom a.s.
11.99 €
127 Telefón Slovak Telekom a.s.
12.10 €
126 Telefón Slovak Telekom a.s.
12.14 €
125 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
124 Aktualizácia programu KEO KEO s.r.o.
13.50 €
123 toner Iveta Sokolovská-Optima
69.00 €
122 oprava cesty Štátna ochrana prírody SR,SSJ
500.00 €
121 Telefón Slovak Telekom a.s.
90.42 €
120 Telefón Slovak Telekom a.s.
0.18 €
119 autobus eurobus, a.s.
292.00 €
118 Voda AQUA COOL
5.00 €
117 CD Ing.Ivana Pitoňáková
5.00 €
116 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
412.03 €
115 Stavné MŠ ZŠ Obec Slavošovce
481.07 €
114 plastové okná JML- D Jozef Drobňák
302.38 €
113 Voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
64.45 €
112 Škol.pomôcky ZŠ Portál Slovakia
209.39 €
111 Telefón Orange Slovensko
42.60 €
110 Telefón Slovak Telekom a.s.
11.99 €
109 Telefón Slovak Telekom a.s.
11.99 €
108 Telefón Slovak Telekom a.s.
11.99 €
107 hlavný kontrolor Obec Slavošovce
112.06 €
106 Odvoz odpadu VKK FURA s.r.o.
418.90 €
105 www.stránka NEO Slovakia s.r.o.
12.00 €
104 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
409.34 €
103 Stolová voda AQUA COOL
10.00 €
102 Stravovanie MŠ ZŠ Obec Slavošovce
614.77 €
101 Telefón Slovak Telekom a.s.
92.93 €
100 Uhlie do ZŠ Palivá a stavebniny
870.85 €
99 Platba za doménu www webex media, a.s.
144.00 €
98 Struna do kosačky VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
174.00 €
97 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
908.40 €
96 hlavný kontrolor Obec Slavošovce
130.75 €
95 Kniha HORST BIZNIS, s.r.o
133.00 €
94 Telefon Orange Slovensko
42.48 €
93 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
92 Telefon Slovak Telekom a.s.
12.10 €
91 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
90 Telefon Slovak Telekom a.s.
20.06 €
89 Stolová voda DATATRADE s.r.o
10.00 €
88 Služby obce.info. DATATRADE s.r.o
48.00 €
87 Hydraulický zdvihák KWESTO
35.40 €
86 Pneumatiky V3S GUMEX Slovakia
423.58 €
85 Telefón Slovak Telekom a.s.
90.32 €
84 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
317.01 €
83 Obedy MŠ ZŠ Obec Slavošovce
534.43 €
82 Inštalácia AZUV JATIX s.r.o.
65.60 €
81 Elektrika Východoslovenská energetika a.s.
2130.00 €
80 Elektrika Východoslovenská energetika a.s.
1191.00 €
79 Fura - spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
78 Balíček mzdová účtovníčka PORADCA s.r.o
9.20 €
77 Aktualizácia programu KEO KEO s.r.o.
13.50 €
76 Autorské práva SLOVGRAM
33.50 €
75 Telefon Orange Slovensko
42.96 €
74 Náhradné diely na V3S FIRE system
97.04 €
73 Učebnice pre ZŠ Aitec, s.r.o.
451.82 €
72 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
126.25 €
71 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
70 Telefon Slovak Telekom a.s.
11.99 €
69 Telefon Slovak Telekom a.s.
10.22 €
68 Telefon Slovak Telekom a.s.
48.61 €
67 Prezentácia v maľ.mape Horný Gemer CBS s.r.o.
573.60 €
66 Odvoz odpadu VKK FURA s.r.o.
436.25 €
65 Stolová voda AQUA COOL
10.00 €
64 Stravovanie MŠ ZŠ Obec Slavošovce
390.17 €
63 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
278.25 €
62 Telefon Slovak Telekom a.s.
91.61 €
61 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
908.40 €
60 Podlaha do ZŠ DIEGO
1028.34 €
59 BOOGIEENERGY PILL Ján Vápeník
20.00 €
58 Uhlie do ZŠ Palivá a stavebniny
898.93 €
57 Aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
56 Voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
82.49 €
55 Telefon Orange Slovensko
42.12 €
54 Reklamné predmety Jozef Smrhola-OLYMP
14.60 €
53 Aktualizácia - KEO KEO s.r.o.
13.50 €
52 Rozbor vody Mikrolab, s.r.o
117.50 €
51 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
109.41 €
50 Telefon Slovak Telekom a.s.
36.78 €
49 Škol.pomôcky MŠ TSV Papier
99.60 €
48 Škol.pomôcky ZŠ TSV Papier
315.40 €
47 Telefon Slovak Telekom a.s.
6.00 €
46 Telefon Slovak Telekom a.s.
6.00 €
45 Telefon Slovak Telekom a.s.
36.78 €
44 Osved.o absol.prim.vzdelávania MŠ ŠEVT a.s.
4.92 €
43 Telefon Slovak Telekom a.s.
50.69 €
42 Uhlie do ZŠ Palivá a stavebniny
889.62 €
41 Stolová voda AQUA COOL
10.00 €
40 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
277.56 €
39 Telefón Slovak Telekom a.s.
92.56 €
38 Stavné MŠ ZŠ Obec Slavošovce
285.01 €
37 Aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
36 Oprava prevodovky ELEKON, s.r.o
107.16 €
35 Interaktívna tabuľa ZŠ MB TECH BB s.r.o
2179.00 €
34 Plachta VEMAX
98.50 €
33 Stolová voda AQUA COOL
10.00 €
32 Mzda kontrolóra Obec Slavošovce
130.63 €
31 Telefón Orange Slovensko
1.42 €
30 Telefón Slovak Telekom a.s.
16.98 €
29 Tlač harmonogramu FÚRA FURA s.r.o.
72.00 €
28 Telefón Slovak Telekom a.s.
47.36 €
27 Inštalácia AZUV JATIX s.r.o.
81.40 €
26 Autorské práva -SOZA SOZA
14.28 €
25 Odvoz odpadu FURA s.r.o.
276.76 €
24 Telefón Slovak Telekom a.s.
90.64 €
23 Požiarník DPO SR
27.00 €
22 Obedy MŠ ZŠ Obec Slavošovce
506.76 €
21 Elektrika Východoslovenská energetika a.s.
1191.00 €
20 Elektrika Východoslovenská energetika a.s.
2130.00 €
19 Dovoz štrku AUTO STEEL- Bene Ladislav
89.28 €
18 Aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
17 Fúra - hlásenie FURA s.r.o.
14.40 €
16 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky s.r.o.
606.00 €
15 Telefón Slovak Telekom a.s.
36.78 €
14 Telefón Slovak Telekom a.s.
36.78 €
13 Telefon Slovak Telekom a.s.
32.10 €
12 Svietidlá Tomlux s.r.o.
189.36 €
11 Tlačivá daň z nehnut. INPROST s.r.o
47.05 €
10 Poplatok za vedenie účtu OTP banka Slovensko a.s.
24.20 €
9 Aktualizácia KEO KEO s.r.o.
13.50 €
8 Metodická príručka -ZŠ Juvenia EDUCATION n.o.
9.60 €
7 Aktualizácia programu KEO s.r.o.
13.50 €
6 Prezentácia obce J.C.Trade Bridge International s.r.o.
23.90 €
5 Tlačivá ŠEVT a.s.
8.70 €
4 toner VILLA s.r.o.
74.16 €
3 predplatné mesačníka pre MŠ IURA EDITION s.r.o.
56.16 €
2 www.doména CBS s.r.o.
19.12 €
1 obecné noviny IURA EDITION s.r.o.
52.00 €


Archív faktúr

´

Zverejňovanie faktúr podľa zákona 546/2010 Z.z.
Faktúry rok 2012
pdf Faktúra č.1
pdf Faktúra č.2
pdf Faktúra č.3
pdf Faktúra č.4
pdf Faktúra č.5
pdf Faktúra č.6
pdf Faktúra č.7
pdf Faktúra č.8
pdf Faktúra č.9
pdf Faktúra č.10
pdf Faktúra č.11
pdf Faktúra č.12
pdf Faktúra č.13
pdf Faktúra č.14
pdf Faktúra č.15
pdf Faktúra č.16
pdf Faktúra č.17
pdf Faktúra č.18
pdf Faktúra č.19
pdf Faktúra č.20
pdf Faktúra č.21
pdf Faktúra č.22
pdf Faktúra č.23
pdf Faktúra č.24
pdf Faktúra č.25
pdf Faktúra č.26
pdf Faktúra č.27
pdf Faktúra č.28
pdf Faktúra č.29
pdf Faktúra č.30
pdf Faktúra č.31
pdf Faktúra č.32
pdf Faktúra č.33
pdf Faktúra č.34
pdf Faktúra č.35
pdf Faktúra č.36
pdf Faktúra č.37
pdf Faktúra č.38
pdf Faktúra č.39
pdf Faktúra č.40
pdf Faktúra č.41
pdf Faktúra č.42
pdf Faktúra č.43
pdf Faktúra č.44
pdf Faktúra č.45
pdf Faktúra č.46
pdf Faktúra č.47
pdf Faktúra č.48
pdf Faktúra č.49
pdf Faktúra č.50
pdf Faktúra č.51
pdf Faktúra č.52
pdf Faktúra č.53
pdf Faktúra č.54
pdf Faktúra č.55
pdf Faktúra č.56
pdf Faktúra č.57
pdf Faktúra č.58
pdf Faktúra č.59
pdf Faktúra č.60
pdf Faktúra č.61
pdf Faktúra č.62
pdf Faktúra č.63
pdf Faktúra č.64
pdf Faktúra č.65
pdf Faktúra č.66
pdf Faktúra č.67
pdf Faktúra č.68
pdf Faktúra č.69
pdf Faktúra č.70
pdf Faktúra č.71
pdf Faktúra č.72
pdf Faktúra č.73
pdf Faktúra č.74
pdf Faktúra č 75
pdf Faktúra č.76
pdf Faktúra č.77
pdf Faktúra č.78
pdf Faktúra č.79
pdf Faktúra č.80
pdf Faktúra č.81
pdf Faktúra č.82
pdf Faktúra č.83
pdf Faktúra č.84
pdf Faktúra č.85
pdf Faktúra č.86
pdf Faktúra č.87
pdf Faktúra č.88
pdf Faktúra č.89
pdf Faktúra č.90
pdf Faktúra č.91
pdf Faktúra č.92
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry rok 2011
doc Faktúra č. 1
doc Faktúra č.2
doc Faktúra č.3
doc Faktúra č.4
doc Faktúra č.4-1
doc Faktúra č.5
doc Faktúra č.6
doc Faktúra č.7
doc Faktúra č.8
doc Faktúra č.9
doc Faktúra č.10
doc Faktúra č.11
doc Faktúra č.12
doc Faktúra č.13
doc Faktúra č.14
doc Faktúra č.15
doc Faktúra č.16
doc Faktúra č.17
doc Faktúra č.18
doc Faktúra č.19
doc Faktúra č.20
doc Faktúra č.21
doc Faktúra č.22
doc Faktúra č.23
doc Faktúra č.24
doc Faktúra č.25
doc Faktúra č.26
doc Faktúra č.27
doc Faktúra č.28
doc Faktúra č.29
doc Faktúra č.30
doc Faktúra č.31
doc Faktúra č.32
doc Faktúra č.33
doc Faktúra č.34
doc Faktúra č.35
doc Faktúra č.36
doc Faktúra č.37
doc Faktúra č.38
doc Faktúra č.39
doc Faktúra č.40
doc Faktúra č.41
doc Faktúra č.42
doc Faktúra č.43
doc Faktúra č.44
doc Faktúrač.45
doc Faktúra č.46
doc Faktúra č.47
doc Faktúra č.48
doc Faktúra č.49
doc Faktúra č.50
doc Faktúra č.51
doc Faktúra č.52
doc Faktúra č.53
doc Faktúra č.54
doc Faktúra č.55
doc Faktúra č.56
doc Faktúra 57-1
doc Faktúra 57-2
doc Faktúra 58
doc Faktúra č.59
doc Faktúra č. 59-2
doc Faktúra č. 60
doc Faktúra č. 61
doc Faktúra č. 62
doc Faktúra č. 63
doc Faktúra č. 64
doc Faktúra č. 65
doc Faktúra č. 66
doc Faktúra č. 67
doc Faktúra č. 68
doc Faktúra č. 69
doc Faktúra č. 70
doc Faktúra č. 71
doc Faktúra č. 72
doc Faktúra č. 73
doc Faktúra č. 74
doc Faktúra č. 75
doc Faktúra č. 76
doc Faktúra č. 77
doc Faktúra č. 78
doc Faktúra č. 79
doc Faktúra č. 80
doc Faktúra č. 81
doc Faktúra č. 82
doc Faktúra č. 83
doc Faktúra č. 84
doc Faktúra č. 85
doc Faktúra č. 86
doc Faktúra č. 87
doc Faktúra č. 88
doc Faktúra č. 89
doc Faktúra č. 90
doc Faktúra č. 91
doc Faktúra č. 92
doc Faktúra č. 93
doc Faktúra č.94
doc Faktúra č. 95
doc Faktúra č. 96
doc Faktúra č. 97
doc Faktúra č. 98
doc Faktúra č. 99
doc Faktúra č. 100
doc Faktúra č. 101
doc Faktúra č. 102
doc Faktúra č. 103
doc Faktúra č. 104
doc Faktúra č. 105
doc Faktúra č. 106
doc Faktúra č. 107
doc Faktúra č.108
doc Faktúra č. 109
doc Faktúra č.110
doc Faktúra č.111
doc Faktúra č. 112
doc Faktúra č.113
doc Faktúra č.114
doc Faktúra č.115
doc Faktúra č.116
doc Faktúra č.117
doc Faktúra č.118
doc Faktúra č.119
doc Faktúra č.120
doc Faktúra č.121
doc F.č.122
doc Faktúra č. 123
doc Faktúra č. 124
doc Faktúra č. 125
doc Faktúra č. 126
doc Faktúra č. 127
doc Faktúra č. 128
doc Faktúra č. 129
doc Faktúra č. 130
doc Faktúra č. 131
doc Faktúra č. 132
doc Faktúra č. 133
doc Faktúra č. 134
doc Faktúra č. 135
doc Faktúra č. 136
doc Faktúra č. 137
doc Faktúra č. 138
doc Faktúra č. 139
doc Faktúra č. 140
doc Faktúra č. 141
doc Faktúra č. 142
doc Faktúra č. 143
doc Faktúra č. 144
doc Faktúra č. 145
doc Faktúra č. 146
doc Faktúra č. 147
doc Faktúra č. 148
doc Faktúra č. 149
doc Faktúra č. 150
doc Faktúra č. 151
doc Faktúra č. 152
doc Faktúra č. 153
pdf Faktúra č.78