Kontakt:

Napíšte nám:

Kultúra

 

Existencia starobylého kostola z 1. polovice 13. storočia potvrdzuje, že obec od 13. storočia zohrávala popri Štítniku významnú úlohu. Postavila románsku jednoloďovú stavbu, typovo zrejme panský tribúnový kostol, zasvätený patrónovi sv. Mikulášovi, so západnou predstavanou vežou. 

V rokoch 1342 – 1347 ho obyvatelia prestavali na gotický náboženský objekt a približne v polovici 15. st. pôvodné jednolodie (chrámový priestor) rozšírili, otvorili severnú stenu lode a pripojili ďalšiu bočnú loď s hviezdicovou klenbou. 

V tomto období zaklenuli hlavnú loď aj Štítnického kostola. Prevažná časť malieb pochádza z obdobia medzi šesdesiatymi a osemdesiatymi rokmi 14. storočia.