Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

 

Toto webové sídlo www.obecochtina.sk spravuje Obec Ochtiná a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obec Ochtina
 

Adresa:
Obecný úrad Ochtiná

Ochtiná 52

049 35 Ochtiná

IČO: 00 328 600

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Počet obyvateľov: 571
Rozloha: 1448 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1248

Všeobecné informácie: info@obecochtina.sk 
Podateľňa: podatelna@obecochtina.sk 
Starosta : Marián Kapusta, starosta@obecochtina.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecochtina.sk

 

Sekretariát: 
Tel.: 058 / 788 26 70
Fax: 058 / 788 26 71, Email: sekretariat@obecochtina.sk

 

Kompetencie:
Obec Ochtiná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Ochtina je zriadeny v Štítniku

 

Úradné hodiny:

Pondelok - Piatok  8 00 - 1530 hod.

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk